ఈ లక్షణాలుంటే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లే! Thyroid Disease (Hypothyroidism) Symptoms in Telugu

By Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. (Ayurveda) Raksha Ayurvedalaya Plot No. 13, H.No: 16-2-67/13, Ramamurthy Nagar (CBCID Colony), Hydernagar, Landmark: Kukatpally Area, Metro Train Pillar No. MYP 29 HYDERABAD. PIN – 500 085. Telangana State INDIA Contact Details: Mobiles – 91 (0) 9246575510, 9177445454 E-mail: [email protected] Web site: http://www.muralimanohar.com Timings: 9.30 a.m. to 7 p.m. Sunday 8 a.m. to 2 p.m. Consultation by appointment only. ఈ లక్షణాలుంటే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లే! Thyroid Disease (Hypothyroidism) Symptoms in Telugu

Read More

థైరాయిడ్ కు శాశ్వత పరిష్కారం || Health Tips| wonderful treatment for thyroid from home

exactly how to treat thyroid in the house – -. Acne Treatment -|| |

Read More

థైరాయిడ్ కు శాశ్వత పరిష్కారం || how to cure thyroid at home | Telugu Health Tips

For even more like-comment-share & subscribe ===== === === ======== === ======= === =. DISCLAIMER: The info provided on this channel and as well as videos video clips for general purposes objectives just as well as ought to be considered as professional advice.

Read More

Hypothyroidism | హైపోథైరాయిడిజం | Ayurvedic Treatment | Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D.

Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. (Ayurveda). For consultations:. Raksha Ayurvedalaya. H.No: 16-2-67/ 13,. Ramamurthy Nagar (CBCID Colony),. Hydernagar,. Opp. City Train Pillar – MYP 29/B. HYDERABAD. PIN – 500 085. Telangana State. INDIA. Contact Details:. Center Landline – +91 (040) 23742146. Mobiles– 91 (0) 9246575510, 9177445454. Email: [email protected] Internet site: http://www.muralimanohar.com. Timings:. 9.30 a.m. to 7 p.m. Sunday 8 a.m. to 2 p.m. Consultation by visit just.

Read More