ఈ లక్షణాలుంటే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లే! Thyroid Disease (Hypothyroidism) Symptoms in Telugu

By Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. (Ayurveda) Raksha Ayurvedalaya Plot No. 13, H.No: 16-2-67/13, Ramamurthy Nagar (CBCID Colony), Hydernagar, Landmark: Kukatpally Area, Metro Train Pillar No. MYP 29 HYDERABAD. PIN – 500 085. Telangana State INDIA Contact Details: Mobiles – 91 (0) 9246575510, 9177445454 E-mail: [email protected] Web site: http://www.muralimanohar.com Timings: 9.30 a.m. to 7 p.m. Sunday 8 a.m. to 2 p.m. Consultation by appointment only. ఈ లక్షణాలుంటే మీకు థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నట్లే! Thyroid Disease (Hypothyroidism) Symptoms in Telugu

Read More

థైరాయిడ్ కు శాశ్వత పరిష్కారం || Health Tips| wonderful treatment for thyroid from home

exactly how to treat thyroid in the house – -. Acne Treatment -|| |

Read More